Inter-Tyre is een toonaangevende leverancier van lichtmetalen- en stalen wielen voor personenauto’s en SUV’s in Europe, met meerdere topmerken en enkele private brands in het programma. Inter-Tyre is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Inter-Tyre
Distriboulevard 11
4761 RZ Moerdijk
Nederland
Tel.: 0168 39 28 00

www.inter-tyre.nl

info@inter-tyre.nl

KvK 23068770

Persoonsgegevens die wij verwerken

Inter-Tyre verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Contactformulier:

Omschrijving

– Onderwerp
– Nieuwe klant / Vraag / Opmerking / Klacht
– Omschrijving

Persoonlijke gegevens

– Voornaam / Voorletters
– Achternaam

Bedrijfsgegevens

– Bedrijfsnaam
– Adres
– Postcode
– Plaats
– BTW Nummer
– KvK Nummer

Contactgegevens

– Telefoon
– Fax
– Mobiel
– Email
– Website adresOnderkant formulier

Account aanvragen:

Bovenkant formulier

Persoonlijke gegevens

– Voornaam / Voorletters
– Achternaam

Bedrijfsgegevens

– Bedrijfsnaam
– Adres
– Postcode
– Plaats
– BTW Nummer
– KvK Nummer

Contactgegevens

– Telefoon
– Fax
– Mobiel
– Email
– Website adres
– Omschrijving

Inter-Tyre kan niet controleren of de ingevulde persoonsgegevens overeenkomen met de persoon die ze daadwerkelijk invult. Wij kunnen daar dan ook geen verantwoording voor dragen. Op uw eerste verzoek zullen wij al uw gegevens direct verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@inter-tyre.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Inter-Tyre verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze (digitale) nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Inter-Tyre analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

– Indien u reageert op een openstaande vacature.

Op uw eerste verzoek zal Inter-Tyre al uw gegevens direct verwijderen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Inter-Tyre neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inter-Tyre) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Inter-Tyre bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Anonieme gegevens, zoals tracking cookies, via Google Analytics, maximaal 26 maanden. Overige gegevens die wij verzamelen (via contactformulier en het formulier inlog aanvragen) verwijderen wij op verzoek.

Voor de persoonlijke gegevens van sollicitanten gelden ander termijnen. Gegevens worden bewaard binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Inter-Tyre verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Inter-Tyre blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Inter-Tyre gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Inter-Tyre gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, in dit geval Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inter-Tyre en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@inter-tyre.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Inter-Tyre wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Inter-Tyre neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@inter-tyre.nl